جک (سیلندر) پنوماتیک دوطرفه به صورت تمام استیل و

مشاهده

جک پنوماتیک تاندم ساخته شده از جنس استیل ۳۱۶L و

مشاهده

جک (سیلندر) پنوماتیک دوطرفه به صورت تمام استیل و

مشاهده

طراحی جمع و جور پکینگ پیستون دو طرفه اجازه طرح

مشاهده