زیر دسته ها و محصولات Two-sided

دسته بندی ها

جک (سیلندر) پنوماتیک دوطرفه به صورت تمام استیل و لوله

مشاهده

طراحی و ساخته شده توسط هیدرولیک صنعت به صورت فلنج

مشاهده

طراحی و ساخته شده به صورت ۲سر شفت در سایز

مشاهده

جک هیدرولیک پایه دار ریلی با توجه به محدودیت فضای کاری مصرف کننده با

مشاهده

جک هیدرولیک پایه دار با توجه به محدودیت فضای کاری مصرف کننده در

مشاهده

سیلندرهای هیدرولیک مورد استفاده در صنایع کاغذسازی با توجه به شرایط

مشاهده